Informacje o projekcie Rosetta@home
Rosetta@home należy do rodziny projektów przetwarzania rozproszonego platformy BOINC. Projekt ten zajmuje się określaniem kształtu (konkretnie struktury trzeciorzędowej), jaki białko uzyska wskutek składania się w naturze. W tym celu prowadzone są badania polegające na znalezieniu złożenia o najniższej energii.

Projekt prowadzony jest przez zespół pod kierownictwem Davida Bakera z uniwersytetu stanu Waszyngton.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest lepsze zrozumienie sposobu, w jaki białka zachowują się w naturze. Realizowane jest to między innymi przez próby komputerowego odtworzenia struktury trzeciorzędowej białek, dla których ta struktura jest znana, oraz przez przewidywanie kształtu białek, dla których nie znamy tej struktury. Ponadto badane są także reakcje zachodzące pomiędzy dwiema cząsteczkami białek, aby dowiedzieć się jak kształt białka wpływa na jego funkcję. Wiedza ta może przydać się do projektowania białek spełniających określone funkcje, na przykład walczących z chorobami.

W projekcie Rosetta@home prowadzone są także badania nad konkretnymi chorobami (konkretnie nad białkami związanymi z ich wywoływaniem i metodami ich neutralizacji). Wśród chorób i wirusów wymienionych na stronie projektu znajdują się:
- malaria,
- wąglik,
- HIV,
- opryszczka pospolita,
- nowotwory złośliwe,
- rak prostaty.

METODYKA
Algorytm przewidywania kształtu białka, wykorzystywany przez Rosetta@home, działa wg poniższego schematu:

1. Jako dane wejściowe wprowadzana jest sekwencja aminokwasów tworzących białko.
2. Zakłada się, że aminokwasy te są ogniwami łańcucha rozciągniętego do linii prostej.
3. W losowy sposób przesuwa się jedno z ogniw łańcucha, uzyskując nowy kształt.
4. Obliczana jest energia nowego kształtu.
5. Jeżeli energia nowego kształtu jest niższa od energii kształtu poprzedniego, zmiana jest akceptowana, w przeciwnym razie jest ona odrzucana.
6. Kroki od 3 do 5 powtarza się wiele razy.

GRAFIKA
 

designed by Duster dla Poland BOINC Team

© 2006-