INFORMACJE O PROJEKCIE Einstein@home
Albert Einstein zrewolucjonizował naszą wiedze o wszechświecie i wyznaczył kierunki rozwoju fizyki XX wieku. Dziś, 100 lat po publikacji jego "Teorii Względności", mamy okazję udowodnić jedne z jego najważniejszych hipotez.
Einstein stwierdził, że żyjemy we wszechświecie pełnym fal grawitacyjnych, wysunął też wniosek że zapadające się gwiazdy, zderzające się czarne dziury i inne gwałtowne zdarzenia tworzą fale, które wpływają na czas i przestrzeń. Do niedawna nie znaliśmy jeszcze tych fal, dlatego że do ich wykrycia potrzebne były czułe narzędzia mogące mierzyć bardzo małe ruchy (zdolne wykryć np. zmianę w odległości Ziemi od Słońca równą długości pojedynczego atomu).
Dziś, dzięki nowoczesnym technologiom istnieją urządzenia o wystarczającej czułości, zdolne do obserwowania tych fal. Są to:
- LIGO - Laserowe Obserwatorium Fal Elektromagnetycznych składające się z dwóch obiektów, zlokalizowanych w Livingstone i Hanford na terenie USA
- GEO 600 - Obserwatorium Fal Grawitacyjnych położone w pobliżu Hanoweru w Niemczech.
Pracują one wspólnie poszukując fal grawitacyjnych pochodzących od gwiazd i czarnych dziur.

LIGO Hanford LIGO Livingstone GEO 600 GEO 600
Obserwatoria te mierzą fale docierające z bardzo szybko wirujących gwiazd neutronowych (pulsarów) do specjalnych laserów umieszczonych prostopadle względem siebie. Fale przechodząc przez urządzenia, zmieniają odległości pomiędzy nimi (minimalne wahania długości laserów spowodowane grawitacją). Naukowcy pracujący w obserwatoriach porównują różnice w długości promieni. Gdy fala grawitacyjna zostanie zarejestrowana, promień zostanie odbity od pary zwierciadeł i skierowany do centrum obliczeniowego. Lasery w centrach LIGO mają długość 4 kilometrów, są to bardzo precyzyjne urządzenia pomiarowe zdolne zarejestrować zmianę długości rzędu 1:100000 000. Urządzenie w GEO ma 600 metrów długości i pracuje jako kontrolne centrum zakłóceń grawitacyjnych.
W związku z tym, iż eksperyment ten potrzebuje olbrzymiej ilości danych do przetworzenia, grupa LIGO utworzyła projekt Einstein@Home działający w ramach platformy BOINC.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE
Projekt Einstein@home wykorzystuje komputery PC do obliczeń danych z LIGO i GEO 600. Aby dołączyć do tego projektu naukowego nalezy pobrać odpowiednie oprogramowanie (aplikację BOINC) i zainstalować je na swoim komputerze. Aplikacja Boinc wykorzystuje moc obliczeniową procesora w celu analizy danych w taki sposób, aby nie wpływać na inne działające aplikacje, tzn. Program BOINC, który jest używany do obliczeń wykorzystuje wolne zasoby procesora. Słowem, działanie aplikacji BOINC nie powoduje obniżenia wydajności komputera.

WYGASZACZ EKRANU Einstein@Home
Projekt Einstein@home może działać w trybie wygaszacza ekranu, na którym pokazane są elementy związane z poszukiwaniem fal grawitacyjnych takie jak: lokalizacja obserwatoriów LIGO i GEO 600, położenie znanych obiektów prawdopodobnie emitujących fale grawitacyjne, obszar nieba aktualnie analizowany przez dany komputer.

Bazą wygaszacza ekranu jest obracająca się sfera niebieska, która jest odwzorowaniem wyglądu nieba z gwiazdami otaczającymi Ziemię. Najważniejsze gwiazdy z każdej konstelacji są pokazane na sferze, różnica wyglądu  wynika z tego, że są one przedstawione z zewnątrz sfery niebieskiej, a zazwyczaj obserwujemy je z Ziemi.


designed by Duster dla Poland BOINC Team

© 2006-