Ogólne informacje o Boinc
BOINC- Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (Otwarta Infrastruktura Przetwarzania Rozproszonego Berkeley) jest projektem bazującym na obliczeniach rozproszonych (które powstały do zastosowań innych niż SETI) opracowanym na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley przez zespół pod kierunkiem szefa projektu SETI - Davida Andersona.
BOINC bazuje na kliencie programu (komputerze PC) oraz serwerze centralnym, sam w sobie nie jest jednak jednym z projektów - jest to tylko aplikacja, dzięki której możemy uczestniczyć w obliczeniach. BOINC jest projektem typu "open source".

Schemat działania BOINC?
Przedstawiony na rysunku cykl jest powtarzany przez program Boinc automatycznie i nie wymaga ingerencji użytkownika.
Projekty działające w ramach BOINC
są w różnych fazach realizacji i rozwoju można się z nimi zapoznać i wybrać coś dla siebie "lista projektów.".

 

designed by Duster dla Poland BOINC Team

© 2006-